W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta ds. organizacji, kadr i płac została wybrana Pani Izabela Grenda zamieszkała w Imielinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Procedura naboru obejmowała II etapy: analizę ofert pracy pod względem formalnym oraz rozmowę kwalifikacyjną. W wyniku ogłoszenia o naborze aplikacje przesłało 15 kandydatów. Na rozmowie kwalifikacyjnej zostały zaproszone 4 osoby.
W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano do zatrudnienia Panią Izabelę Grenda, która wykazała się odpowiednim poziomem wiedzy, odpowiednim wykształceniem i cechami osobowościowymi wymaganymi do pełnienia obowiązków na oferowanym stanowisku.

Inne informacje:
Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

 

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Jagoda Jurecka

Data publikacji :

20.01.2016

Ostatnia zmiana :

20.01.2016

 

 

 

Jesteś tutaj: Start Na skróty Zatrudnienie