Font Size

Cpanel

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Informatyk

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Jaworznie ogłasza nabór na stanowisko

Informatyk

(nazwa stanowiska pracy)

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

1. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie techniczne, udokumentowane świadectwem ukończenia szkoły średniej;

 • Sprawne posługiwanie się systemem operacyjnym Windows;

 • Znajomość systemu operacyjnego Linux;

 • Znajomości budowy, zasad działania oraz diagnozowania usterek w sieciach LAN;

 • Umiejętność serwisowania i diagnozowania sprzętu komputerowego i poligraficznego;

 • Znajomość pakietu Microsoft Office, LibreOffice;

 • Sumienność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, inicjatywa, zdolność podejmowania decyzji.

2. Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziane wykształcenie wyższe informatyczne lub student kierunku informatycznego;

 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych;

 • Umiejętność posługiwania się systemami CMS;

 • programowanie w języku PHP.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Administrowanie systemami operacyjnymi Windows oraz Linux;

 • Konserwacja i serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania;

 • Przygotowywanie i obsługa sprzętu technicznego potrzebnego do obsługi spotkań i imprez;

 • Szkolenie pracowników w zakresie użytkowania i eksploatacji urządzeń komputerowych, multimedialnych, i technicznych;

 • Obsługa strony internetowej Biblioteki;

 • Organizowanie pracy własnej oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do jej usprawniania.

4. Wymagane dokumenty:

5. Oferujemy:

 • odpowiednie stanowisko i miłą atmosferę w pracy;

 • dobre warunki pracy;

 • możliwość stabilizacji zawodowej i rozwoju.

6. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

 • praca w systemie zmianowym;

 • praca od poniedziałku do soboty z zachowaniem przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, ul. Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno

lub składać osobiście w siedzibie Biblioteki

w terminie od 16.11.2018 r. do 30.11.2018 r.

w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

Nabór na stanowisko Informatyka”.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Oferty pracy otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl w zakładce BIP.

Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1), klauzula informacyjna (załącznik nr 2) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) dostępne na stronie internetowej: www.biblioteka.jaw.pl/bip oraz w Dziale Organizacyjno-Kadrowym.

 

 

          

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Mateusz Szyguła

Osoba odpowiedzialna za informację :

Jagoda Jurecka

Data publikacji :

15.11.2018

Ostatnia zmiana :

15.11.2018

 

 

Jesteś tutaj: Start Zatrudnienie Zatrudnienie Archiwum zatrudnienie Ogłoszenie o naborze na stanowisko Informatyk