Font Size

Cpanel

Nabór na stanowisko - Młodszy Bibliotekarz w Dziale Informacji Regionalnej - umowa na zastępstwo

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Jaworznie ogłasza nabór na stanowisko

Młodszy Bibliotekarz w Dziale Informacji Regionalnej – umowa o pracę na zastępstwo

(nazwa stanowiska pracy)

Ilość wolnych stanowisk: 1

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

 

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub związane z kierunkami: turystyka i rekreacja, geografia,
 • znajomość w stopniu dobrym języka angielskiego,
 • wiedza na temat zagadnień bibliotekarskich,
 • wiedza na temat turystyki, historii i geografii miasta Jaworzna oraz okolic (województwa śląskiego i małopolskiego),
 • umiejętność wyszukiwania i selekcji informacji z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym zasobów internetowych,
 • znajomość ustaw: ustawa o bibliotekach, ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnych, ustawa
  o Polskiej Organizacji Turystycznej.

2. Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
 • dobra organizacja pracy,
 • samodzielność, systematyczność, skrupulatność, terminowość
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Gromadzenie materiałów bibliotecznych, w szczególności tych dotyczących Jaworzna oraz okolic (województwa śląskiego
  i małopolskiego).
 • Udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu.
 • Przyjmowanie nabytków bibliotecznych.
 • Prowadzenie ewidencji wpływów oraz stosownej dokumentacji.
 • Udzielanie porad czytelniczych oraz świadczenie usług informacyjnych, w szczególności o regionach turystycznych województwa śląskiego i małopolskiego.
 • Prowadzenie, doskonalenie i kształtowanie warsztatu informacyjnego.
 • Gromadzenie, przetwarzanie, aktualizowanie informacji dotyczących atrakcji turystycznych, zagospodarowania turystycznego, wydarzeń kulturalnych, sportowych i gospodarczych w Jaworznie i okolicach.
 • Opracowywanie oraz prowadzenie strony internetowej zawierającej aktualny katalog wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz turystycznych Jaworzna i okolic.
 • Popularyzowanie walorów turystycznych Jaworzna i okolic (współpraca z mediami w tym zakresie).
 • Udzielanie porad z zakresu rekreacji i turystyki.
 • Dystrybucja map, przewodników i pamiątek charakterystycznych dla miasta Jaworzna.
 • Organizowanie punktu informacji turystycznej.
 • Współpraca z urzędami, instytucjami oraz organizacjami, w zakresie turystyki oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych, w Jaworznie i okolicach.
 • Prowadzenie statystyk i sporządzanie sprawozdań.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV);
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1);
 • kserokopie świadectw pracy;
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem;
 • kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).

5. Oferujemy:

 • umowę o pracę na zastępstwo;
 • dobre warunki pracy;
 • możliwość stabilizacji zawodowej i rozwoju.

6. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • praca w systemie zmianowym;
 • praca od poniedziałku do soboty z zachowaniem przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, ul. Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno

lub składać osobiście w siedzibie Biblioteki

w terminie od 19.03.2019 r. do 01.04.2019 r.

w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

„Nabór na stanowisko Młodszy Bibliotekarz w Dziale Informacji Regionalnej ”.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Oferty pracy otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl w zakładce BIP.

Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1), klauzula informacyjna (załącznik nr 2) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) dostępne na stronie internetowej: www.biblioteka.jaw.pl/bip oraz w Dziale Organizacyjno-Kadrowym.

           

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Radosław Sobala

Osoba odpowiedzialna za informację :

Jagoda Jurecka

Data publikacji :

19.03.2019

Ostatnia zmiana :

19.03.2019

Jesteś tutaj: Start Zatrudnienie Zatrudnienie Archiwum zatrudnienie Nabór na stanowisko - Młodszy Bibliotekarz w Dziale Informacji Regionalnej - umowa na zastępstwo