Font Size

Cpanel

Wynik naboru na stanowisko Technik ds. Informatycznych

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Technika ds. informatycznych, został wybrany Pan Wiktor Kornaś, zamieszkały w Jaworznie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Procedura naboru obejmowała II etapy: analizę ofert pracy pod względem formalnym oraz rozmowę kwalifikacyjną. W wyniku ogłoszenia o naborze aplikacje przesłało 2 kandydatów, którzy spełnili niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu i zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano do zatrudnienia Pana Wiktora Kornaś, który wykazał się odpowiednim poziomem wiedzy, wykształceniem oraz cechami osobowościowymi wymaganymi do pełnienia obowiązków na oferowanym stanowisku.

 

          

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Mateusz Szyguła

Osoba odpowiedzialna za informację :

Jagoda Jurecka

Data publikacji :

12.06.2018

Ostatnia zmiana :

12.06.2018

Jesteś tutaj: Start Zatrudnienie Wyniki postępowań Wynik naboru na stanowisko Technik ds. Informatycznych