Font Size

Cpanel

Wynik naboru na stanowisko Technik ds. Informatycznych

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Technika ds. informatycznych, została wybrana Pani Martyna Potoczny, zamieszkały w Jaworznie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Procedura naboru obejmowała II etapy: analizę ofert pracy pod względem formalnym oraz rozmowę kwalifikacyjną. W wyniku ogłoszenia o naborze aplikacje przesłała 1 kandydatka, która spełniła niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu i została zaproszena na rozmowę kwalifikacyjną.
W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano do zatrudnienia Panią Martynę Potoczny, która wykazał się odpowiednim poziomem wiedzy, wykształceniem oraz cechami osobowościowymi wymaganymi do pełnienia obowiązków na oferowanym stanowisku.

 

 

odmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Mateusz Szyguła

Osoba odpowiedzialna za informację :

Jagoda Jurecka

Data publikacji :

04.10.2018

Ostatnia zmiana :

04.10.2018

Jesteś tutaj: Start Zatrudnienie Wyniki postępowań Wynik naboru na stanowisko Technik ds. Informatycznych