Font Size

Cpanel

Wynik naboru na stanowisko Informatyka

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Szymon Guzgan, zamieszkały w Chrzanowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Procedura naboru obejmowała II etapy: analizę ofert pracy pod względem formalnym oraz rozmowę kwalifikacyjną. W wyniku ogłoszenia o naborze aplikacje przesłało 7 kandydatów, którzy spełnili niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu i zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano do zatrudnienia Pana Szymona Guzgan, który wykazał się odpowiednim poziomem wiedzy, wykształceniem oraz cechami osobowościowymi wymaganymi do pełnienia obowiązków na oferowanym stanowisku.

 

 

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Radosław Sobala

Osoba odpowiedzialna za informację :

Jagoda Jurecka

Data publikacji :

07.12.2018

Ostatnia zmiana :

07.12.2018

Jesteś tutaj: Start Zatrudnienie Wyniki postępowań Wynik naboru na stanowisko Informatyka