Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Konkurs "Góry Nasze Góry" 2016

To już XV edycja miedzyszkolnego konkursu "Góry Nasze Góry" organizowanego przez jaworznicki Oddział PTTK. Finał konkursu będedzie się tradycyjnie na początku listopada. Konkurs ma na celu propagowanie uprawiania turystyki górskiej, zdobywanie i pogłębianie wiedzy o górach oraz zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Kiedy: 18.11.2016 (piątek) godz. 10:00
Gdzie: sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33

Regulamin konkursu:

  1. W konkursie biorą udział  uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zgłoszonych przez szkoły z terenu miasta Jaworzna (na karcie zgłoszenia), potwierdzonej przez Dyrektora Szkoły i przesłanej do Zarządu Oddziału PTTK w Jaworznie do 10 listopada 2016 r. 
  2. Każda szkoła może zgłosić 1 drużynę składającą się z 3 uczniów do finału ustnego. W części praktycznej związanej ze zdobywaniem punktów i odznak GOT moga brać udział wszyscy uczniowie i nauczyciele danej szkoły. 
  3. Uczestnicy finału konkursu - części teoretycznej powinni wziąć udział w roku 2016 w trzech rajdach górskich organizowanych przez Komisję Turystyki Górskiej lub Oddział PTTK w Jaworznie. Punktacja - 5 pkt. za 1 rajd. Brak uczestnictwa w rajdach nie wyklucza udziału w finale konkursu. 
  4. Punkty GOT mogą zdobywać wszyscy uczniowie i nauczyciele poszczególnych szkół na klasowych wycieczkach szkolnych, wycieczkach i rajdach organizowanych przez Oddział PTTK lub przez innych organizatorów, a także podczasuprawiania indywidualnej turystyki górskiej z rodzicami lub na obozach czy koloniach. Do punktacji zalicza sie punkty GOT zdobyte w roku kalendarzowym danej edycji konkursu. Punktacja 1 punkt za 1 punkt do GOT. 
  5. W celu obliczenia punktów przedstawiciel szkoły składa książeczkę GOT w oddziale PTTK ul. Grunwaldzka 35 do weryfikacji najpóźniej do dnia 10 listopada 2016 r. Książeczki GOT uczestników musza być podpisane, z wpisanymi datami, trasami przejścia, potwierdzonymi przez osoby uprawnione i opisane nazwą szkoły. 

FINAŁ KONKURSU (część teoretyczna) wiedzy o górach "GÓRY NASZE GÓRY" składa się z dwóch etapów:

  • Etap I - praca grupowa: test ok 10 pytań i praca z mapą Gór Świętokrzyskich (np. odnajdywanie punktów na mapie, wyznaczanie rzeczywistych odległości pomiędzy punktami wykorzystując skalę mapy, topografia).
  • Etap II - pytania ustne indywidualne dla każdego członka drużyny (po 3 pytania), pytania będą losowane w zestawach. Do wybory poziom trudności - zestaw łatwy lub trudny. Za każda prawidłową odpowiedź z zestawu trudnego można uzyskać 10 pkt, z zestawu łatwego 5 pkt. Uwaga: nie przewiduje się punktowania odpowiedzi częściowych. Maksymalna ilość punktów: zestaw łatwy - 15 pkt., trudny - 30 pkt. Suma punktów drużyny wyłoni kolejność w danej kategorii szkół wg. zasady: I miejsce - 200 pkt., II miejsce - 180 pkt., III miejsce - 160 pkt.

Więcej szczegółów na temat konkursu, szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania ze strony PTTK Jaworzno

Źródło: PTTK Jaworzno