Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Tropem Wilczym - Bieg 2019

W 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" to wydarzenie, które niesie przesłanki patriotyczne, ale stanowi również świetną oakzję do spędzenia katywnie czasu i poznanie hisotrii. 

Kiedy: 03.03.2019 (niedziela) godz. 09:00
Gdzie: Jaworzno Park im. Lotników Polskich, Aleja Tysiąclecia

TERMIN I MIEJSCE:

 • 3 marca 2019 r.
 • Park Lotników Polskich w Jaworznie(Osiedle Stałe)

DYSTANS:

 • I. Dystans rodzinny - 1963 m
 • II. Dystans - 5 000 m
 • III. Dystans - 10 000 m
 • IV. Dystans - 600 m

TRASA BIEGU:

 • Start i meta — Park Lotników Polskich w Jaworznie(Osiedle Stałe)
 • Tereny polne i leśne wokół Parku Lotników Polskich w Jaworznie(Osiedle Stałe)
            - 5 000 m (1 pętla)
            - 10 000 m (2 pętle)
 • Alejkami Parku Lotników Polskich w Jaworznie(Osiedle Stałe)
           - 600 m
           - 1963 m

VI. PROGRAM ZAWODÓW:

 • 09:00 – Otwarcie biura zawodów (rejestracja i weryfikacja zawodników, odbiór pakietów startowych na terenie Parku Lotników Polskich w Jaworznie(Osiedle Stałe)
 • 11:30 – Zamknięcie listy startujących w biegach na 1963, 5000, 10 000 m
 • 12:00 – Start Biegu ze startu wspólnego na dystansie rodzinnym - 1963 m
 • 12:45 – Start Biegów ze startu wspólnego na dystansach 5 000 i 10 000 m
 • 13:30 – Zamknięcie listy startujących w biegu dla dzieci na dystansie 600 m
 • 14:15 – Start biegu dla dzieci na dystansie 600 m

Dekoracja zwycięzców odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu biegów.
*Organizator nie wyklucza przesunięcia rozpoczęcia biegów na dystansach 5 000 i 10 000 oraz 600 m do około 15 minut później niż wyżej podane.

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW (Organizator zapewnia uczestnikom, w trakcie zawodów):

 • Pakiet startowy, który obejmuje: koszulkę z wizerunkiem Żołnierza Wyklętego (Stanisława Rachwałowa, Paweł Jasienica, Władysław Siła-Nowicki, Antoni Heda),
 • Numer startowy, agrafki, butelkę wody, bon na posiłek regeneracyjny
 • Pamiątkowy medal dla każdego z uczestników.
 • Dyplom dla najwyżej sklasyfikowanych zawodników w kategoriach. (K. - 5 i 10 km, M. - 5 i 10 km, Dz. - 3-9 l. i 9 - 13 l.)
 • Ubezpieczenie zbiorowe dla wszystkich zawodników.
 • Zabezpieczenie przedmedyczne i ratownicze, świadczone przez wykwalifikowanych ratowników.
 • Informacje o wyniku zawodnika z elektronicznego systemu pomiaru czasu. Dla dystansów: 5 000, 10 000, 600 m

KLASYFIKACJA i NAGORDY:

 • Dyplomy otrzymają zawodnicy za zajęcie miejsc I-III w kategorii mężczyzn i w kategorii kobiet oraz kategorii dzieci. (K. - 5 i 10 km, M. - 5 i 10 km, Dz. - 3-9 l.,9 - 13 l.)
 • DOROSŁY zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal oraz koszulkę.

UCZESTNICTWO - opłata startowa wynosi:

 • 30,00 zł dla zapisujących się w okresie od 28.12.2019 r. do 02.02.2019 r.
 • 40,00 zł dla zapisujących się w okresie od 03.02.2019 r. do 27.02.2019 r.
 • 50,00 zł dla zapisujących się w Biurze Zawodów, w dniu biegów.
 • 12,00 zł dla zapisujących się na bieg dla dzieci na dystansie 600 m, bez względu na termin zapisu.

TERMIN ZAPISÓW - Zapisy trwają do 27.02.2019 r.

 • Zapiasów na bieg należy dokonać drogą elektroniczną na stronie zapisy.mktime.pl
 • Prawo startu w biegu mają wszystkie osoby legitymujące się dobrym stanem zdrowia (pisemna deklaracja na zgłoszeniu). Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.
 • Przy weryfikacji wymagany jest dowód osobisty lub legitymacja szkolna (data urodzenia).
 • Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 • Młodzież poniżej 16 roku życia wystartować może pod warunkiem pisemnej zgody rodzica „Zgody rodzica do udziału dziecka w biegu na ..." podpisanej podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.
 • Osoby niepełnoletnie pow. 16 roku życia(16-18 l.), zobowiązane są do przedstawienia zgody podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.

BIEG DLA DZIECI na dystansie 600 m.

 • W celu zapisania dziecka na bieg, konieczne jest wypełnienie i podpisanie w biurze zawodów zgody rodzica lub opiekuna prawnego na start dziecka
 • Koszt uczestnictwa w biegu dla dzieci wynosi 12,00 zł.
 • Uczestnicy biegu dla dzieci otrzymają:
       - pamiątkowy medal
       - koszulkę z podobizną Kpt. Jerzego Stawskiego
       - butelkę wody mineralnej
 • Trasa biegu dla dzieci wynosi 600 m.

UWAGA! W BIEGU DLA DZIECI. PRZEPROWADZONE BĘDĄ DWIE KLASYFIKACJE:

 • Pierwsze TRZY MIEJSCA od 3 lat do 9.(BEZ PODZIAŁU NA PŁEĆ)
 • Pierwsze TRZY MIEJSCA w kategorii 9 - 13.(BEZ PODZIAŁU NA PŁEĆ)

Szczegółowy REGULAMIN biegu dostępny TUTAJ Zainteresowanym polecamy sledzic profil wydarzenia na Facebooku

Źródło: tropemwilczym.pl