Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Zapisy Stalowy Sokół - 2019 ODWOŁANY !!

Z wielką przykrością informujemy, że w związku z trwającą rewitalizacją i kompleksową przebudową Zalewu “Sosina” 13. TAURON Triathlon “Stalowy Sokół” 2019 został ODWOŁANY!!!

Ze względu na rozmiar i zakres prowadzonej inwestycji, która obejmuje zarówno rewitalizację zbiornika wodnego, jak i terenów przyległych, przygotowanie odpowiedniego zaplecza technicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa imprezy, która planowana była na 24 sierpnia, nie będzie w tym roku możliwe.

Wszystkich zawodników zainteresowanych udziałem w „Stalowym Sokole” serdecznie przepraszamy i już dzisiaj zapraszamy na przyszłoroczną edycję imprezy!

Z początkiem marca ruszyły zapisy do 13.TAURON Triathlonu „Stalowy Sokół”. W tym roku już po raz trzynasty w Jaworznie odbędzie się  „Stalowy Sokół” – to ciekawa impreza sportowa zaliczana do jednej z najbardziej wymagających dla zawodników, a równocześnie atrakcyjnej dla kibiców.

Osoby chcące zapewnić sobie udział w imprezie powinny jak najwcześniej zarezerwować wolny termin, zgłosić się do biegu i uiścić opłatę startową, gdyż ze względów technicznych i bezpieczeństwa organizator wprowadził limit zawodników.

Kiedy: 24.08.2019 (sobota)
Gdzie:Zalew Sosin Jaworzno, ul. Bukowska 

Triathlon to kombinacja trzech następujących po sobie dyscyplin – pływania, jazdy na rowerze i biegu. Jaworznicki 13. TAURON TRIATHLON „Stalowy Sokół”, odbędzie się na tych samych, co w latach ubiegłych, dystansach:

 • pływanie – 400 metrów,
 • rower – 10 kilometrów
 • i na koniec bieg crossowy – 3 kilometry.

Areną zmagań będzie jak zawsze atrakcyjny przyrodniczo Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny „Sosina” z największym akwenem wodnym w Jaworznie. A do rywalizacji zawodnicy przystąpią 24 sierpnia!

Pamiętać należy, że za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty startowej. Wpłatę w wysokości 60 zł należy wnieść na konto organizatora.

TERMIN I MIEJSCE - Zawody odbędą się w sobotę – 24 sierpnia (sobota) 2019 roku. Biuro zawodów mieścić się będzie na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego „Sosina” w Jaworznie, dzielnica Jaworzno-Szczakowa, przy ul. Bukowskiej (teren pola namiotowego).

HARMONOGRAM ZAWODÓW:

 • 08:30 do 10:00 – Biuro Zawodów: (weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych i czepków, wydawanie chipów, wydawanie identyfikatorów uprawniających do wstępu do parku rowerowego. Podczas weryfikacji zawodnik ma obowiązek okazać dokument tożsamości w celu udokumentowania daty urodzenia)
 • 10:00 – 10:45 – wprowadzenie rowerów do boksów rowerowych, kontrola techniczna
 • 11:00 – START ZAWODNIKÓW (3 serie – godz. 11:00, 12:00 i 13:00, kategoriami, szczegółowy plan startów zostanie podany w dniu imprezy, po zamknięciu listy zgłoszeń)
 • ok. 14:30 – dekoracja zwycięzców oraz zamknięcie zawodów

TRASA 13 EDYCJI TAURON TRIATHLON „Stalowy Sokół” :

 • Pływanie – 400 metrów, start z brzegu do nawrotu i z powrotem, spodziewana temperatura wody ok. 21 stopni C
 • Rower – 10 kilometrów po drogach szutrowych i leśnych (dopuszczony każdy rodzaj roweru), obowiązkowe posiadanie kasku rowerowego
 • Bieg – 3 kilometry biegu crossowego

POMIAR CZASU
Podczas imprezy stosowany będzie elektroniczny pomiar czasu – za pomocą systemu chipowego.

Chip zostanie wydany każdemu zawodnikowi w biurze zawodów i musi zostać umieszczony na nodze. Po przekroczeniu mety zawodnik ma obowiązek zwrócić chip do biura zawodów. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.

LIMIT UCZESTNIKÓW
Organizator ustala limit uczestników triathlonu na 250 osób – na liście startowej pojawią się tylko ci zawodnicy, którzy po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego opłacą opłatę startową. Każdy zawodnik ma obowiązek po zgłoszeniu się i opłaceniu wpisowego sprawdzić czy jego nazwisko znajduje się na liście zgłoszonych. W dniu imprezy organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

UCZESTNICTWO:

 • Każdy pełnoletni uczestnik imprezy startuje w zawodach na własną odpowiedzialność, co potwierdza własnoręcznym podpisem w biurze zawodów. W przypadku niepełnoletnich uczestników wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział w zawodach na piśmie (wzór zgody dostępny jest na stronie internetowej Organizatora).
 • Każdy zawodnik musi posiadać sprawny technicznie rower oraz kask rowerowy.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń sędziów.
 • W przypadku sytuacji spornych rozstrzygnięcie zależy od Organizatora.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w triathlonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
 • Przekazanie Organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem triathlonu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Park rowerowy jest terenem zamkniętym, do którego prawo wstępu mają tylko zawodnicy z odpowiednim identyfikatorem.
 • Za sprzęt pozostawiony w parku rowerowym Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Zawody odbędą się według przepisów PZTri i ustaleń niniejszego regulaminu.
 • Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie lub przez własne kluby.

ZGŁOSZENIA: Organizator ustala limit zawodników na 250 osób. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 1 marca do 18 sierpnia 2019 lub do wyczerpania limitu zgłoszeń. Zgłoszenia należy dokonać:

 • elektronicznie przez stronę www.mckis.jaw.pl lub www.datasport.pl
 • przelanie opłaty startowej w wysokości 60 złotych na konto Organizatora:

Miejskie Centrum Kultury i Sportu
43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8
nr konta: 70 1240 1356 1111 0010 5619 4312

Za kompletne uważa się tylko zgłoszenia z poprawnie wypełnionym formularzem elektronicznym i sfinalizowaną opłata startową!
Na liście startowej pojawią się tylko ci zawodnicy, którzy w terminie dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startową.
Po wyczerpaniu limitu zgłoszeń panel rejestracji zostanie zamknięty.

W dniu imprezy, ale tylko w sytuacji kiedy limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w sytuacji gdy zawodnicy zapisani drogą internetową nie zgłoszą się do biura zawodów. Opłata startowa w takim przypadku będzie wynosiła 80 zł.

OPŁATY STARTOWE: każdy zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej w wysokości 60 złotych. Raz wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Osoby potrzebujące faktury są zobowiązane zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym i podać wymagane dane. Faktura zostanie przesłana pocztą. Nie ma możliwości wystawienia faktury w terminie późniejszym.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej www.mckis.jaw.pl oraz na stronie www.datasport.pl

Źródło: MCKiS Jaworzno