Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

5. Rowerowy i Pieszy Rajd Na Orientację

W tym roku odbędzie się już 5. edycja Rowerowego i Pieszego Rajdu na Orientację. Rajdy nawigacyjne stają się coraz bardziej popularne, gdyż nie tylko wymagają dobrego przygotowania fizycznego do pokonania wielokilometrowej trasy, ale uczą też strategii oraz dokładności i umiejętności czytania mapy topograficznej.

Głównym celem imprezy jest popularyzacja rajdów na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku, propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji oraz promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych miasta Jaworzna.

Kiedy: 13.07.2019 (sobota)
Gdzie: Stadion Miejscki "VICTORIA", ul. Krakowska 8

W ramach jaworznickiego Rajdu, zawodnicy mają do wyboru różne trasy, rowerzyści o długości 25 km lub 50 km, a biegacze 15 km lub 25 km. Punkty kontrolne, które zawodnicy muszą odnaleźć i zaliczyć na podstawie otrzymanej na starcie mapy, umieszczone są w różnych zakątkach miasta, promieniście rozrzuconych wokół miejsca startu imprezy – czyli Stadionu Sportowego „Victoria”. Wśród nich znajdują się zarówno charakterystyczne dla danego miejsca obiekty, jak i zakamarki skrzętnie ukryte w leśnej gęstwinie.

O kolejności w ostatecznej klasyfikacji imprezy decyduje przede wszystkim liczba prawidłowo zaliczonych punktów kontrolnych, a także czas pokonania całej trasy. Zainteresowanie Rajdem z roku na rok jest coraz większe więc i rywalizacja na poszczególnych trasach jest coraz bardziej zacięta. Dla wielu startujących impreza pozostaje jednak ciągle formą aktywnego wypoczynku i świetnego sposobu na spędzenie popołudnia z topograficzną edukacją w tle.

HARMONOGRAM:

 • od godz. 08:00 do godziny 10:30 – weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów
 • godz. 09:45 – odprawa techniczna trasy pieszej 25km i rowerowej 50 km
 • godz. 10:00 – start rajdu pieszego 25 km i rowerowego 50 km
 • godz. 10:45 – odprawa techniczna trasy pieszej 15 km i rowerowej 25 km
 • godz. 11:00 – start rajdu pieszego 15 km i rowerowego 25 km
 • godz. 15:00 – koniec limitu czasowego
 • ok. godz. 15:30 – zakończenie rajdu, wręczenie nagród

TRASY RAJDU:

Trasy rajdu przebiegają przez tereny miasta Jaworzna:

 • trasa piesza rekreacyjna ok. 15 km, limit czasu 4 godziny,
 • trasa piesza ok. 25 km, limit czasu 5 godzin,
 • trasa rowerowa rekreacyjna ok. 25 km, limit czasu 4 godziny,
 • trasa rowerowa ok. 50 km, limit czasu 5 godzin.

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA:

 • W zawodach wykorzystana zostanie mapa w skali 1:25 000.
 • Zadaniem Uczestników Rajdu będzie zaliczenie punktów kontrolnych (PK) zaznaczonych na mapie (ilość PK zależy od wybranej trasy), w jak najkrótszym czasie. Droga pomiędzy PK jest dowolna, a jej wybór należy do uczestników.
 • PK oznaczone są lampionami.
 • Lokalizacja PK oznaczona będzie na mapach rozdanych uczestnikom przed startem.
 • Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, poprzez przedziurkowanie odpowiedniego miejsca na karcie startowej.
 • Każdy z zawodników musi odwiedzić PK osobiście.
 • W przypadku braku na danym PK lampionu z perforatorem należy wpisać na karcie startowej „BPK„. Zaleca się także wykonanie zdjęcia miejsca, w którym – w ocenie zawodnika – powinien znajdować się lampion oraz poinformować o tym telefonicznie Organizatora.

ZGŁOSZENIA:

 • Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy.
 • Organizator ustala limit uczestników na 150 osób.
 • Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej, w terminie od 20 maja do 8 lipca 2019 r. poprzez stronę www.mckis.jaw.pl
 • W przypadku osiągnięcia przed 8 lipca wyznaczonego limitu uczestników panel zgłoszeń zostanie zamknięty.
 • Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji kiedy limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w sytuacji gdy zawodnicy zapisani drogą internetową nie zgłoszą się do biura zawodów.
 • Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronie www.mckis.jaw.pl
 • Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW RAJDU:

 • Zaplecze sanitarne (WC, prysznice)
 • Karta startowa + mapa
 • Opieka medyczna w bazie rajdu
 • Posiłek regeneracyjny na mecie
 • Bufet samoobsługowy (kawa, herbata)

Szczegółowy regulamin rajdu dostępny TUTAJ

Źródło: MCKiS Jaworzno