Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

III Festiwal Kolej w miniaturze

Kolej od zawsze była i jest najistotniejszym i najciekawszym wynalazkiem technicznym towarzyszącym człowiekowi. Bez wątpienia odegrała istotną rolę w rozwoju i upowszechnianiu turystyki. Na przestrzeni dziejów powstawała i zmieniała się dostosowując się do jego potrzeb.

Zawsze towarzyszyło jej hobby rozpamiętywania jej istnienia, kolekcjonowania jej przedmiotów, odtwarzania, modelowania w miniaturze taboru i infrastruktury kolei, czy też zabawy kolejką na wzór jej funkcjonowania.

Kiedy: 17-18.03.2018 (sobota-niedziela)
Gdzie: CKZiU w Sosnowcu, ul. Jana Kilińskiego 31 (koło Dworca PKP)

Bliższe zainteresowanie, a zwłaszcza modelarstwo kolejowe wymaga poznania nie tylko złożonych konstrukcji mechanicznych, architektonicznych i budowlanych oraz powstających na ich potrzeby wynalazków i nowych materiałów, ale też, ze względu na „ruchomy i zsynchronizowany” charakter transportu kolejowego, poznania technik sterowania i organizacji ruchu, w tym budowy napędów, zasilania, elektryki i informatyki przez cyfrowe sterowanie, cyfrowe odtwarzanie dźwięków „prawdziwych” lokomotyw oraz otoczenia kolei.

Festiwal Kolej w Miniaturze – Sosnowiec 2018 służy zaprezentowaniu wiedzy, zbiorów i osiągnięć w tej dziedzinie. W imieniu Oragnizatorów zapraszamy do obejrzenia i zapoznania się z dorobkiem modelarskim i kolekcjonerskim odwzorowującym technikę i rozwój prawdziwej kolei w poszczególnych okresach historycznych, dyskusji, wymiany poglądów, jak i czynnego udziału w prowadzeniu miniaturowych pociągów po makiecie lub prawdziwej lokomotywy w kabinie symulatora. Przewidziany jest też konkurs na najciekawszą ekspozycję, najładniejszy segment makiety, najciekawszy skład pociągu.

ATRAKCJE FESTIWALU:

  • Wielka segmentowa/modułowa makieta linii kolejowej ze stacjami i bocznicami z jeżdżącymi pociągami wyglądem odpowiadającymi poszczególnym epokom historycznym.
  • Dioramy i makiety kolejowe w różnych skalach z dużym pietyzmem odwzorowujące realną kolej.
  • Modele legendarnych lokomotyw i składów pociągów z kraju i ze świata.
  • Makiety „ćwiczebne”, gdzie samodzielnie można poprowadzić pociąg lub wykonać manewry na stacji.
  • Symulator jazdy w prawdziwej kabinie lokomotywy elektrycznej EU07.
  • Stoiska z pamiątkami, modelami i akcesoriami do budowy makiet i dioram.

Miejsce festiwalu:
Sala sportowa i pomieszczenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu , przy ul. Jana Kilińskiego 31 (po drugiej stronie torów przy stacji PKP w Sosnowcu, gdzie stoi widoczny z peronów pomnik-parowóz Ty51. Pod torami wiedzie przejście podziemne wprost z dworca na drugą stronę miasta.). Festiwal odbywa się w tym samym miejscu, co prowadzone w każdą pierwszą niedzielę miesiąca Giełdy kolejkowe.

Termin Festiwalu:

  • 17 marca (sobota), godz. 10:00 – 20:00
  • 18 marca (niedziela) godz. 10:00 – 18:00

Przerwa ruchowa od 13:30 do 14:30. Wystawa jest czynna cały czas. Podczas przerwy ruchowej nie jeżdżą pociągi, symulator jest wyłączony.

Bilety wstępu:

  • wstęp na imprezę 5 zł
  • dzieci do lat 12 - wstęp bezpłatny

Na pokrycię części kosztów zorganizowania imprezy organizatorzy będą zbierać przy wejściu w formie datków po 5 zł od osoby. Dzieci do lat 12 mają wstęp darmowy. Jako bilet będzie wręczany gustowny znaczek-nalepka z wizerunkiem jednej z ważniejszych atrakcji imprezy. Nalepek jest 10 rodzajów, wszystkie są ponumerowane, stąd warte są kolekcjonowania stanowiąc ciekawą i ładną pamietkę z imprezy.

Źródło: festiwal.kmd.pl