Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Zarejestrowane Stowarzyszenia Lokalne i Terenowe Jednostki Organizacyjne w Jaworznie

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna

Rok założenia: 1972

Adres: ul. Pocztowa 5 

Strona


Klub Inteligencji Katolickiej

Rok założenia: 1987

Adres: Plac Św. Jana 17 

Strona


Stowarzyszenie Katolickie "Przyjaźń Jaworznicka"

Rok założenia: 1990

Adres: ul. Św. Wojciecha 2

Strona


Jaworznickie Stowarzyszenie Abstynenckie "Razem"

Rok założenia: 1993

Adres: ul. Górnośląska 1

Strona


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych

Rok założenia: 1995

Adres: ul. Matejki 24

Strona


Bractwo Kurkowe Miasta Jaworzna

Rok założenia: 1996

Adres: ul. Szczakowska 83a


Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta

Rok założenia: 1997

Adres: ul. Górnicza 30

Strona


Stowarzyszenie Twórców Kultury

Rok założenia: 1998

Adres: ul. Szczakowska 35

Strona


Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

Rok założenia: 1999

Adres: ul. Grunwaldzka 235

Strona


Stowarzyszenie "Jaworzno Moje Miasto"

Rok założenia: 2001

Adres: ul. Tęczowa 4/30

Strona


Zrzeszenie Amazonek "Szansa"

Rok założenia: 2003

Adres: ul. Grunwaldzka 235


Stowarzyszenie "REDA" w Jaworznie

Rok założenia: 2004

Adres: ul. Szczakowska 44

Strona


Stowarzyszenie Młodzieżowe "Arete"

Rok założenia: 2004

Adres: ul. Inwalidów Wojennych 2

Strona


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Przystań"

Rok założenia: 2004

Adres: ul. Kościelna 25

Strona


Stowarzyszenie "Wspólnie dla Jaworzna"

Rok założenia: 2005

Adres: ul. Słowackiego 4a

Strona


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Optymalnych im. Adama Jany

Adres: ul. Grunwaldzka 2000

Strona


Stowarzyszenie "Nasza Przystań"

Rok założenia: 2007

Adres: ul. Grunwaldzka 183

Strona


Jaworznicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Rok założenia: 2008

Adres: ul. Grunwaldzka 35

Strona


Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów "WIGOR"

Rok założenia: 2008

Adres: ul. Grunwaldzka 35

Strona


Centrum Młodzieży "ASTRA"

Rok założenia: 2009

Adres: ul. Kasprzaka 7


Stowarzyszenie "Do Źródła"

Rok założenia: 2012

Adres: ul. Jałowcowa 2

Strona


Stowarzyszenie "Betlejem"

Adres: ul. Długa 16

Strona


Fundacja "Koty z Kociej"

Rok założenia: 2014

Adres: ul. Kopernika 80

Strona


Jaworznickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą "Karolinka"

Rok założenia: 2015

Adres: ul. Grunwaldzka 35


Stowarzyszenie Młodzi Patrioci im. Witolda Pileckiego

Rok założenia: 2015

Adres: ul. Klonowa 15/28

Strona


Stowarzyszenie "Mieszkańcy dla Ciężkowic"

Rok założenia: 2016

Adres: ul. Zdrojowa 26

Strona


Stowarzyszenie "Jaworzno To My"

Rok założenia: 2017

Adres: ul. Józefa Chełmońskiego 27

Strona


Stowarzyszenie "Jaworznicka Inicjatywa Narodowa"

Rok założenia: 2017

Adres: ul. Św. Wojciecha 2

Strona


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Adres: ul. Grunwaldzka 35

Strona


Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Adres: ul. Grunwaldzka 35


Polski Związek Niewidomych Koło w Jaworznie

Adres: ul. Dwornickiego 7

Strona


Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Jaworzno

Adres: ul. Wincentego Muchy 2

Strona


"Jaworzniacy" Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956

Adres: ul. Łukasiewicza 6

Strona


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie

Adres: ul. Chopina 19

Strona


Polskie Towarzystwo Tatrzańskie

Adres: ul. Grunwaldzka 35

Strona


Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Jaworznie

Adres: ul. Grunwaldzka 35

Strona


Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Adres: ul. Solskiego 3a

Strona


Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Jaworznie

Adres: ul. Inwalidów Wojennych 14

Strona


Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej

Adres: ul. Pocztowa 5

Strona