Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Miłośnik Ziemi Jaworznickiej

Zarząd Oddziału PTTK w Jaworznie w celu zachęcenia społeczeństwa do uprawiania turystyki, poznania piękna ziemi jaworznickiej i okolicy, jej historii, zabytków kultury, pomników przyrody i miejsc martyrologii ustanowił Regionalną Odznakę Krajoznawczą "Miłośnik Ziemi Jaworznickiej". Odznakę może zdobyć każdy, kto ukończył 6 lat i spełni warunku regulaminu Regionalnej Odznaki Krajoznawczej "Miłośnik Ziemi Jaworznickiej".

Odznaka posiada cztery stopnie turystyczne: brązowy, srebrny, złoty i "Za wytrwałość" oraz Odznaka Honorowa. Odznaki zdobywa się w kolejności stopni, w dowolnym czasie. Przyznawana jest na podstawie książeczek wycieczek pieszych, narciarskich lub kolarskich z odpowiednio dokonanymi wpisami i potwierdzeniami lub na podstawie specjalnie prowadzonej kroniki indywidualnej. odznaka może być zdobywana indywidualnie lub grupowo (możliwe prowadzenie jednej kroniki na grupę).

Wykonanie zadań regulaminowych potwierdzają przodownicy turystyki pieszej PTTK, przodownicy turystyki kolarskiej PTTK, instruktorzy krajoznawstwa PTTK oraz organizatorzy imprez zbiorowych.
W przypadku braku możliwości potwierdzenia pobytu lub wykonania zadania należy załączyć zdjęcia, rysunki lub opis szczegółowy. Pieczątki potwierdzające można uzyskać również w sklepach, szkołach, kościołach itp.

Odznakę przyznaje Zarząd Oddziału PTTK w Jaworznie poprzez Referat Weryfikacyjny.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2014 r. Osoby, które zaczęły zdobywać odznakę MZJ przed dniem 01.07.2014 r., mogą dokończyć jej zdobywanie według regulaminu z 2010 r.


WYKAZ POMNIKÓW, OBELISKÓW I TABLIC

 1. Pomnik - mogiła żołnierzy AK - ul. Grunwaldzka (Cm. Pechnicki)
 2. Pomnik - cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej - ul. Grunwaldzka (Cm. Pechnicki)
 3. Mogiła żołnierzy niemieckich - ul. Grunwaldzka (Cm. Pechnicki)
 4. Pomnik "Bojownikom Polskiego Ruchu Oporu w latach 1846-1945 o wyzwolenie narodowe i     społeczne" ul. Grunwaldzka (Śródmieście)
 5. Pomnik ks. Stanisława Stojałowskiego - ul. Św. Wojciecha (Śródmieście)
 6. Tablica pamiątkowa ku czci mij. pil. Karola Pniaka - ul. Mickiewicza (Śródmieście - MCKiS)
 7. Tablica poświęcona pomordowanym nauczycielom Jaworzna - ul. Matejki 3 (SP-1)
 8. Pomnik Ofiar Strajku 1931 - ul. Krakowska
 9. Pomnik w Byczynie - ul. Krakowska (skrzyżowanie z ul. Gwardzistów)
10. Pomnik Gwardzistów z Byczyny - ul. T. Baranowskiego
11. Mogiła "Nieznanego żołnierza WP z września 1939 roku - cmentarz w Byczynie
12. Pomnik żołnierzy AK-AL - ul. Turystyczna (Jeziorki) d. leśniczówka
13. Pomnik "Nieujarzmionych" - Cmentarz Komunalny (Wilkoszyn)
14. Pomnik Ofiar Ciężkowic 1939-1945 - ul. Ks. A. Mroczka (SP-18)
15. Pomnik zamordowanych kolejarzy - ul. Jagiellońska (Szczakowa)
16. Pomnik "Grunwaldu" - ul. Jagiellońska (Szczakowa)
17. Obelisk Tadeusza Kościuszki - ul. T. Kościuszki (Szczakowa)
18. Pomnik "Ofiarom faszyzmu" - ul. Strażacka (Dąbrowa Narodowa)
19. Obelisk gwardzistów na zalewie w Łęgu - Zalew Łęg (El. Jaworzno III)
20. Obelisk - Młodocianym Więźniom Politycznym 1939-1945 - Os. Stałe Szkoła Muzyczna
21. Pomnik "Ofiarom Faszyzmu" 1939-1945 - ul. Katowicka Os. Stałe (przed SP-5)
22. Pomnik ofiar terroru komunistycznego, więzionych i zamordowanych w COP MBP w Jaworznie w latach 1945-1952 - Las Podłęże (koło ścieżki rowerowej)
23. Pomnik - obelisk Jana Martyniaka - ul. Ławczana Podłęże
24. Pomnik Bohaterów Jelenia 1939-1945 - Jeleń Rynek
25. Pomnik 700-lecia Jelenia - Jeleń Rynek
26. Grób wojenny Pawła Szulgacza - nagrobek radzieckiego gwardzisty - Sielec
27. Pomnik w miejscu katastrofy górniczej - Dąbrowa Narodowa
28. Pomnik - "Ostatnia tona z KWK Jan Kanty" - ul. Wiejska (kościół p.w. św. Jana Kantego)
29. Pomnik św. Barbary - ul. I. Krasickiego
30. Tablica Stefana Dwornickiego - ul. Dwornickiego 2
31. Tablica Młodych Żołnierzy Polski Podziemnej, Kaplica "Jaworzniaków", Kaplica Lotników Polskich - Os. Stałe Sanktuarium MB
32. Tablica na budynku Sądu Rejonowego - ul. Grunwaldzka
33. Tablica pamiątkowa - Ofiar holokaustu - ul. Pocztowa
34. Dąb pamięci - poległym w Katyniu, Charkowie i Miednoje - ul. Grunwaldzka
35. Teren getta żydowskiego - ul. Pasternik
36. Pomnik - W hołdzie Jaworznianom walczącym o niepodległą Ojczyznę - Rynek
37. Mogiła Powstania Styczniowego - Cmentarz parafialny w Ciężkowicach
38. "Sztaluga" Czesława Kempińskiego - ul. Pocztowa / Skwer Kempińskiego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej


WYKAZ OBIEKTÓW MUZEALNYCH

1. Muzeum Miasta Jaworzna - ul. Pocztowa 5
2. Izba Pamięci Jaworznickiego Więzienia - ul. Puszkina 5 (SP-5)


 WYKAZ ZABYTKÓW

 1.  Kaplica z figurą św. Jana Nepomucena - Plac św. Jana
 2.  Kapliczka Byrczków - ul. Kołłątaja
 3.  Kapliczka przydrożna z ok 1770 r. - ul. Krakowska / Rapackiego
 4.  Kapliczka z początku XIX w. - ul. Krakowska 118
 5.  Kapliczka słupowa z XIX w. - ul. Krakowska (Pietrusowa)
 6.  Kapliczka słupowa XVII w. - ul. A. Zelwerowicza
 7.  Kaplica słupowa z XIX w. - ul. Grabańka
 8.  Kapliczka słupowa z XIX w. - ul. Ciężkowicka (Górka)
 9.  Kapliczka słupowa z 1580 r. - ul. Luszowicka, okolica "Suchego Stawu"
10. Kapliczka słupowa - ul. Dąb 80
11. Kaplica p.w. św. Barbary, XIX w. - ul. Dąbrowska
12. Kapliczka, XIX w. - Starowiejska / Długoszyńska
13. Kaplica MB Piekarskiej - ul. Zwycięstwa 100
14. Kaplica słupowa - ul. Zwycięstwa 53/55
15. Kapliczka murowana, XIX w. - ul. Jesienna 20/48
16. Kaplica - ul. Batorego 34
17. Kaplica - ul. Dąbrowskiego
18. Kapliczka - ul. Długosza
19. Kościół p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej - ul. Sobieskiego 1 Szczakowa
20. Kolegiata Św. Wojciecha i Katarzyny - Rynek Główny
21. Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. - Jeleń
22. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - ul. Kościelna 25 Byczyna
23. Kościół p.w. MB Nieustającej Pomocy - ul. Ks. A. Mroczka 48 Ciężkowice
24. Kościół MB Anielskiej - ul. Katowicka Dąbrowa Narodowa
25. D. Synagoga typu bejt ha-midrasz (Chrzanowe Szul) - ul. Stojałowskiego 2 (pub Retro)
26. Zespół willowo-parkowy - ul. Grunwaldzka 37
27. Zespół willowy - ul. Szklarska 8 (Pieczyska)
28. Budynek dawnej rzeźni - ul. Ks. A. Mroczka 143 (Skotnica)
29. Dawna siedziba Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" - ul. Mickiewicza 2 (Teatr Sztuk)
30. Budynek transformatorowy szybu Leopold - ul. Piekarska
31. Budynek Zarządu Z.Ch. Organika-Azot - ul. Chopina 94a
32. Budynek pierwszego LO - ul. Grunwaldzka 182 (SP-6)
33. Studnia - Jeleń Rynek
34. Zespół zabudowy tzw. Jerozolima - ul. Lipowa, Cyprysowa
35. Osiedle robotnicze "Fińskie domki" - ul. Rodziewiczówny, 1 Maja, Pstrowskiego
36. Kolonia robotnicza - ul. Olszewskiego, Kopalniana
37. Kolonia robotnicza - ul. Azot
38. Kolonia robotnicza - ul. Zakole
39. Kolonia robotnicza - ul. Energetyków
40. Słup graniczny - ul. Celników
41. Słup graniczny - nad rzeką Przemszą, za oczyszczalnią ścieków
42. Kirkut - cmentarz żydowski - Al. Piłsudskiego
43. Relikt ogrodzenia obozu - ul. Inwalidów Wojennych
44. Budynek stacji kolejowej Jaworzno-Szczakowa - Szczakowa
45. Poczekana - dawna gastronomia - ul. Sobieskiego 43 (Pieczyska)
46. Zabudowa dawnych koszar - ul. Koszarowa (Szczakowa)
47. Dawne Kasyno Górnicze - ul. Grunwaldzka 52
48. Budynek dawnej szkoły (ośrodek pomocy społecznej Betlejem) - ul. Długa (Dąbrowa Narodowa)


 WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY I MIEJSC CENNYCH PRZYRODNICZO

  1. Pomnik przyrody - 4 dęby szypułkowe - ul. Luszowicka, Ciężkowice
  2. Pomnik przyrody - 4 dęby szypułkowe - ul. Luszowicka, Ciężkowice
  3. Pomnik przyrody - dąb szypułkowy - ul. Dąb 69, Jeleń-Dąb
  4. Pomnik przyrody - dąb szypułkowy - ul. Dąb 99, Jeleń-Dąb
  5. Pomnik przyrody - dąb szypułkowy - ul. Dąb 99, Jeleń Dąd
  6. Pomnik przyrody - lipa drobnolistna - ul. Tulipanowa 1, Byczyna
  7. Pomnik przyrody - dąb szypułkowy - ul. Wiosny Ludów 178, Jeleń-Okrągłe
  8. Pomnik przyrody - brzoza brodawkowata - ul. Pocztowa, Centrum
  9. Pomnik przyrody - dąb szypułkowy - ul. Pocztowa (park), Centrum
10. Pomnik przyrody - lipa drobnolistna - ul. Pocztowa (park), Centrum
11. Pomnik przyrody - klon jawor - ul. Pocztowa (park), Centrum
12. Pomnik przyrody - dąb szypułkowy - ul. Bobrowa Górka, Ciężkowice
13. Pomnik przyrody - 2 buki pospolite, grab pospolity - ul. Dąbrowska 7a, Dąbrowa Narodowa
14. Pomnik przyrody - 2 jarząby szewdzkie - ul. Celników, Jeleń
15. Pomnik przyrody - głóg jednoszyjkowy - ul. Sportowa, Centrum
16. Pomnik przyrody - lipa drobnolistna - ul. Jodłowa, Ciężkowice
17. Pomnik przyrody - 2 lipy drobnolistne - ul. Skalna 25, Długoszyn
18. Pomnik przyrody - lipa drobnolistna - ul. Wilcza 1, Podłęże
19. Pomnik przyrody - aleja drzew: 6 dębów szypułkowych, 2 jesiony - Podłęże koło stadionu "Azotania"
20. Pomnik przyrody - dąb szypułkowy - ul. Skalna 10, Długoszyn
21. Pomnik przyrody - dąb szypułkowy - ul. Grabańka, Ciężkowice
22. Pomnik przyrody - lipa - ul. Ustronie, Długoszyn-Chropaczówka
23. Powierzchniowy pomnik przyrody Uroczysko Sadowa Góra - sasanka otwarta, dziewięćsił bezłodygowy - Sadowa Góra
24. Rezerwat przyrody "Dolina Żabnika" - Ciężkowice - kompleks leśny "Kolawica"
25. Obszar chroniony krajobrazu "Dobra-Wilkoszyn" - ul. Botaniczna i Ciężkowicka
26. Użytek ekologiczny - Remiza leśna Bucze - ul. Sobieskiego, Pieczyska
27. Użytek ekologiczny - Zakola Białej Przemszy - Długoszyn
28. Proponowany Obszar Natura 2000 - Łąki w Jaworznie (PHL240042) - ul. Ciężkowicka, przedłużenie ul. Szarych Szeregów
29. Remizy leśne i łąki "Pola-Mostki" - Ciężkowice
30. Góra Przygoń i Pod Leszczyną - Ciężkowice
31. Góra Korzeniec - Cezarówka Dolna
32. Zalewisko pogórnicze w kompleksie leśnym Podłęże - na południe od Elektrowni Jaworzno III
33. Stawy Bielnik - Tarka
34. Góra Grodzisko - Bory


  WYKAZ CIEKAWYCH MIEJSC

  1. Ośrodek Jeździecki - Ciężkowice
  2. Zalew Sosina
  3. Centrum Nurkowe "Koparki" - d. kamieniołom Gródek - Pieczyska
  4. Centrum edukacji Ekologicznej GEOsfera - Kamieniołom Sadowa Góra
  5. Rynek i Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum
  6. Hala widowiskowo-sportowa - Centrum
  7. Sanktuarium MB Nieustającej Pomocy - Osiedle Stałe
  8. Skałka nad Białą Przemszą - Długoszyn
  9. Amfiteatr - Osiedle Stałe
10. Pływalnia - Osiedle Stałe
11. Relikt sztolni po kopalni cynku i ołowiu - Długoszyn


 WYKAZ PANORAM I ŚCIEŻEK EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNYCH

  1. Równa Górka - panorama
  2. Góra Wielkanoc - panorama - Ciężkowice
  3. Murawy na Glinnej Górze i Górze i Górze Bielany - panorama
  4. Rudna Góra - panorama
  5. Las Podłęże - ścieżka dydaktyczna
  6. Obszar Chronionego Krajobrazu "Dobra-Wilkoszyn" - ścieżka edukacyjna
  7. Kopalnia Piasku "Szczakowa" - Sosina - ścieżka dydaktyczna


                                                           WYKAZ SZLAKÓW

1. Szlak czerwony "Szlak Okrężny wokół Jaworzna": Szczakowa PKP - Sosina - Ciężkowice - Jeziorki - Góra Grodzisko - Byczyna - Tarka - Jeleń - Zalew Łęg - Elektrownia Jaworzno III - Dąbrowa Narodowa "Łubowiec" - Długoszyn - Góra Piachu - Szczakowa PKP (długość szlaku 58,4 km)

2. Szlak zielony "Szlak 25-leci PTTK": Maczki PKP - Długoszyn - Góra Piachu - Góra Sadowa - Wilkoszyn - Warpie - Leopold - Podłęże - Zalew Łęg - Elektrownia Jaworzno III - Wysoki Brzeg - Brzęczkowice - Mysłowice - Giszowiec (długość szlaku na terenie Jaworzna 20,1 km)

3. Szlak niebieski: Sławków - Knieje - Zalew Sosina - Ciężkowice - Młyny Serafińskie - wyrobiska po Kopalni Piasku "Szczakowa" - Bór Biskupi - Diabla Góra - Bukowno (długość szlaku na terenie Jaworzna 11 km)

4. Szlak niebieski: O/PTTK Jaworzno - Góra Grodzisko - Byczyna - Groble - Pomnik partyzantów - Libiąż (długość szlaku na terenie Jaworzna 10,5 km)

5. Szlak żółty: O/PTTK Jaworzno - Wilkoszyn - Jeziorki - Cezarówka - Koźmin - Balin - Balin PKP (długość szlaku 12,5 km)

6. Szlak czarny "dojściowy": węzeł szlaków w Wilkoszynie - źródła wody siarczanej (długość szlaku 1 km)

7. Szlak zielony: Chełmek - Libiąż - granica miasta - Kanał Matylda - Dąb - Tarka (długość szlaku w granicy i na terenie Jaworzna 1,8 km)