Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Szlaki kajakowe

Szlak kajakowy Białej Przemszy odcinek Jaworzno

Z uwagi na to, iż najciekawszym krajobrazowo obszarem Jaworzna są Zrębowe Pagóry Imielińskie wraz z przecinającą je przełomową doliną Przemszy, spływy kajakowe są doskonałym sposobem na spędzanie wolnego czasu i rekreacje w otoczeniu dzikiej przyrody i pięknych krajobrazów.

Biała Przemsza to jedna z bardziej malowniczych rzek regionu. W granicach Jaworzna znajduje się dolny odcinek rzeki, która zaczyna swój bieg na torfowisku pod Wolbromiem. Rzeka płynie przy północnej granicy miasta, w wielu miejscach granicząc z Sosnowcem, Sławkowem
i Bukownem.

Od strony Jaworzna do rzeki wpływa Kanał Główny (w rejonie Szczakowej i Maczek Starych) oraz Kozi Bród (w północnej części Długoszyna). Na przeważającym obszarze rzeka płynie naturalnym, meandrującym korytem; uregulowany jest odcinek w rejonie Starych Maczek oraz odcinek ujściowy (przed połączeniem z Czarną Przemszą w Jęzorze).

Pod względem fizyczno-geograficznym ta część doliny Białej Przemszy, leży na terenie Kotliny Biskupiego Boru, wypełnionej piaskami wodnolodowcowymi. Walorami krajobrazowymi są bez wątpienia zachowane, zbliżone do naturalnego, meandrujące koryto rzeki oraz związane
z rzeźbą terenu erozyjne i akumulacyjne formy fluwialne.

Ze względu na mozaikę warunków siedliskowych, flora obszaru jest zróżnicowana i stosunkowo bogata. Brzegi rzeki i dopływów porośnięte są zaroślami wierzbowo – olchowymi oraz w miejscach podmokłych, zbiorowiskami szuwarowymi. Jednocześnie sąsiedztwo zbiorowisk borowych i łąkowych stwarza warunki egzystencji licznym gatunkom rzadkim i chronionym.