Co ? Gdzie ? Kiedy ?

Kalendarz

Polecamy

Z historii Trójkata Trzech Cesarzy

Historia Trójkąta sięga I połowy XVIII wieku.

W roku 1742 w wyniku wojny prusko-austriackiej, tzw. pierwszej wojny śląskiej, Prusy na mocy traktatu pokojowego zawartego z Austrią we Wrocławiu, otrzymały większą część Górnego Śląska. W rezultacie Czarna Przemsza stała się granicą państwową oddzielającą Prusy najpierw od Księstwa Siewierskiego, a od roku 1790 - po jego połączeniu się z ziemiami polskimi - od Rzeczpospolitej.

Czytaj więcej...

Turystyka wczoraj

Miejsce to stało się bardzo atrakcyjne turystycznie. W latach 1880-1914 Mysłowice i okolice odwiedzały miliony wycieczkowiczów i nie tylko z Górnego i Dolnego  Śląska, ale także całych Niemiec.

Każdego tygodnia przybywało tutaj 3000-6000 a nawet 8000 osób, na które czekały liczne atrakcje, do najciekawszych należały spacer tzw. Promenadą, wypoczynek w ogrodzie rozrywki, widoki z wieży czy też rejsy Przemszą.

Czytaj więcej...

Turystyka dziś

Trójkąt stał się głośny i znany w całej Europie aż do zakończenia I wojny światowej. Klęska Niemiec, rozpad Austro-Węgier, rewolucja w Rosji, powstania śląskie 1919-1921, plebiscyty na Górnym Śląsku, spowodowały że w roku 1922 przestały istnieć granice między państwami zaborczymi, a tym samym przestał istnieć "Trójkąt Trzech Cesarzy"

Dziś miejsce to jest coraz częściej odwiedzane nie tylko przez turystów indywidualnych, ale także grupy zorganizowane.

Czytaj więcej...