Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Social Media Icons
Odwiedź Nas na TwitterzeOdwiedź Nas na FacebookuOdwiedź Nas na YouTubePosłuchaj Naszych PodcastówOdwiedź Nas na Instagramie
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO 


KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

Zaktualizowano 03.03.2023

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Ogólne rozporządzenie o ochronie danych], informuję, że:
Administratorem systemu monitoringu wizyjnego w siedzibie Biblioteki Głównej jest Miejska Biblioteka Publiczna  z siedzibą w Jaworznie, Rynek Główny 17, e mail: poczta@biblioteka.jaw.pl, tel. 32 751-91-92 wew. 2 211
Monitoring  wizyjny stosowany jest  w celu bezpieczeństwa i zachowania porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, a także dla celów dowodowych w przypadkach, w których nastąpiłoby jakiekolwiek łamanie przepisów prawa, dobra publicznego, czy przyjętych zasad współżycia społecznego.

Przetwarzanie danych w ramach monitoringu wizyjnego jest niezbędne do zapewnienia przez Bibliotekę ochrony mienia, osób oraz informacji i jest realizowane w oparciu o przepisy art. 22 ² § 1 -§ 10 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a także na ze względu na interes publiczny, w związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO). Zakres przetwarzania danych osobowych stanowi nagranie wizerunku w otoczeniu widzianym przez kamerę wraz z zachowaniem osoby fizycznej.
Dane z monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione zarówno służbom porządkowym, organom administracyjnym jak i służbom technicznym, obsługującym urządzenia monitoringu wizyjnego, a także Sądom powszechnym lub organom ścigania, jako dowód w sprawie.
Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 8 dni od momentu ich nagrania, chyba że stanowią dowód w sprawie, to do czasu jej zakończenia.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W związku z ochroną danych osobowych przysługuje prawo żądania dostępu, aktualizacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych:  Inspektor Ochrony Danych e mail iod@biblioteka.jaw.pl, tel. 32 751 91 92 wew. 2 221

“Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w siedzibie Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie” jest dostępny w dziale “Regulaminy”.