Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Social Media Icons
Odwiedź Nas na TwitterzeOdwiedź Nas na FacebookuOdwiedź Nas na YouTubePosłuchaj Naszych PodcastówOdwiedź Nas na Instagramie
Klauzula informacyjna dla zamówienia poniżej 130 000 ZŁ

Klauzula informacyjna dla zamówienia poniżej 130 000 ZŁ

 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO dla zamówienia poniżej 130 000 ZŁ

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informuję iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno.

2) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Dorota Mika, e-mail: iod@biblioteka.jaw.pl

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz archiwizowanezgodnie z zapisami obowiązującej w bibliotece Instrukcji kancelaryjnej.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Przysługuje Pani/Panu wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

PolishEnglishUkrainian