Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Social Media Icons
Odwiedź Nas na TwitterzeOdwiedź Nas na FacebookuOdwiedź Nas na YouTubePosłuchaj Naszych PodcastówOdwiedź Nas na Instagramie
Te zakazane filmiki. Pornografia, sex. Warsztat profilaktyczny

Te zakazane filmiki. Pornografia, sex. Warsztat profilaktyczny

Tło białe. Grafika: wzór stylizowany na układ scalony. Tekst: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie. Sieci w sieci. Te zakazane filmiki – sex, pornografia. Czy dam się złapać w sieć? - Internet, gry, komputer. Warsztaty profilaktyczne. Prowadzenie Dariusz Pietrek – Śląskie Centrum Profilaktyki. 27 września 2021 r. godz. 10.00 i 11.15. Logotypy: Biblioteki, GKRPA, 120-lecia nadania praw miejskich, miasta Jaworzna, kampanii lokalnej pt. Jaworzno mówi STOP Cyberprzemocy.

Te zakazane filmiki. Pornografia, sex. Warsztat profilaktyczny

Te zakazane filmiki. Pornografia, sex. Warsztat profilaktyczny

Jak pokazują badania już 10-letnie osoby oglądają materiały pornograficzne. W obecnych czasach jesteśmy zalewani seksem i erotyką, co nie jest bez wpływu szczególnie dla młodego człowieka. Tym zagadnieniom poświęcone zostaną warsztaty profilaktyczne pt. „Te zakazane filmiki”, które zorganizujemy 27 września 2021 r. o godz. 10.00. Prowadzący zajęcia – Dariusz Pietrek ze Śląskiego Centrum Profilaktyki, przedstawi etapy rozwoju psychoseksualnego młodzieży, pokaże jakie konsekwencje może ponieść młody człowiek uzależniony od seksu czy pornografii oraz odpowie na pytanie, jak wzorce pornograficzne mogą wpływać na przyszłość młodych a także ich rodzin.

Czy dam się złapać w sieć? – Internet, gry, komputer. Warsztat profilkatyczny

Młodzi ludzie nie widzą problemu w długim siedzeniu przed komputerem, często nie zdając sobie sprawy z wynikających z tego zagrożeń: sekstingu, groomingu czy prostytucji. O zagrożeniach i skutkach nadmiernego korzystania z sieci rozmawiać będziemy w trakcie warsztatu profilaktycznego pt. „Czy dam się złapać w sieć? – Internet, gry, komputer”, który odbędzie się 27 września 2021 r. o godz. 11.15. Podczas zajęć poruszone zostaną również tematy związane ze zjawiskiem agresji elektronicznej oraz konsekwencjami prawnymi i psychologicznymi takich zachowań. Spotkanie poprowadzi Dariusz Pietrek ze Śląskiego Centrum Profilaktyki.

Cele warsztatu:
• wstępna diagnoza skali zjawiska w danej grupie,
• zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko uzależnienia od komputera, Internetu, gier i telefonów komórkowych,
• sygnały ostrzegawcze i objawy problemowego używania Internetu itp.,
• czynniki ryzyka,
• uświadomienie i modyfikacja w kierunku zdrowego stylu życia zagrażających postaw dotyczących używania mediów elektronicznych,
• jak zachowywać się, by zmniejszyć ryzyko uzależnienia i gdzie może szukać pomocy?

Warsztaty przeprowadzone zostaną w ramach realizacji bibliotecznego projektu pn. „Sieci w sieci. O cyberprzemocy i innych zagrożeniach” współfinansowanego ze środków z budżetu gminy, pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Projekt jest częścią działań lokalnej kampanii „Jaworzno mówi STOP cyberprzemocy”.

Tło: wnętrze pomieszczenia, na ścianie koloru pomarańczowego wisi biała tablica sucho ścieralna, widać drzwi wejściowe do Sali. Na pierwszym planie, za biurkiem z rozłożonym laptopem, siedzi mężczyzna. Po jego lewej stronie stoi kobieta. Tło: wnętrze pomieszczenia, na wprost ściana w kolorze pomarańczowym a na niej wisi biała tablica sucho ścieralna. Z lewej strony widać fragment białego ekranu. Zdjęcie przedstawia siedzącego przy biurku mężczyznę. Przed nim leży otwarty laptop.

Data

27 wrz 2021
Zakończone

Czas

10:00 - 12:30
Kategoria